Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fonksiyonel Anatomi

Fonksiyonel Anatomi

Fonksiyonel anatomi, anatomik yapıların işlevlerini inceler. Omurga anatomisi epeyce karma karışık yapısal özellikler gösterir. Bu sebeple omurgayla alakalı hastalıkları tanımlamak amaçlı omurga ve omurgayla etkileşen yapıların sıkı bilinmeli ve kavranması gereklidir. Omurga iki mühim özelliği içerisinde kaynaştırır; sağlamlık ve esneklik. Gövde simetrik şekildeyken omurga pelvise oturan ve başa gerçek yönelen bir yelken direğine benzer. Bu direk; omuz kemerine, pelvise, başa tutunmuş ligaman ve kaslar tarafından gergin ve sabit tutulur.

Omurga gövdenin taşıyıcı kolonu sayılır, servikal alanda başı taşıması ve lomber alanda gövdeyi taşıması gerektiğinden bu kısımlarda ağırlık merkezine uzak olmayacak şekilde merkezde yerleşir. Torakal alanda ise mühim mediastinal organlar ve kalp aracılığıyla posteriora itilmiştir. Vertebraların büyüklük ve kütleleri alt segmentlere inildikçe artmaktadır. Bu vaziyet vertebraların gittikçe fazlalaşan yüklere karşın adaptasyonunu işaret etmektedir.

Omurga omuriliği korur, omuriliğe esnek ve sağlam bir kılıf oluşur. Vertebral kanal foramen magnumda başlar, ikinci lomber omurun alt kısmında conus medularis ortaya gelir ve bundan ardından omurilik sinirsel işlevi olmamış filum terminale internum ile sürdürür. Omurga vertebral kolonun gerek yapı gerekse fonksiyon ünitesi davranış segmenti ismini alır. Bir davranış segmentini ise nukleus pulpozus, anulus fibrozus ve kıkırdak uç plaklardan meydana gelen intervertebral disk, komşu vertebra cisimlerinin yarısı, anterior longitudinal ligaman (ALL), posterior longitudinal ligaman (PLL), ligamentum flavum, faset eklemler ile omurga kanalı ve intervertebral foramenler ile benzer düzeyde bulunan, spinoz ve transvers cıkıntılar içinde yeralan butun narin dokular oluşturmaktadır.

Fonksiyonel Spinal Ünite


Birbirine komşu iki vertebra ile bunların içinde bulunan, onde fibrokartilajinoz disk ve geride faset eklemlerin meydana getirdiği üçlü eklem kompleksinin tümüne verilen addır. Ön (Statik) segmentin vazifesi, ağırlık taşımak ve esneklik sağlamaktır. Arka (Canlı) segmentin vazifesi ise nöral yapıları muhafaza etmek, hareketleri örgütlü etmek ve rehberlik yapmaktır.

İntervertebral Diskler


Tüm vertebral kolon yuksekliğinin %33'u diskler aracılığıyla ortaya getirilmiştir. Üç bölgeden oluşurlar. Nukleus pulpozus, anulus fibrozus ve son plak. Asıl şekilde kollajenden meydana gelen annulus fibrozus %65-70 oranında sudan ortaya gelir. Kuru ağırlığının %50- 55'ini kolajen lifler, kalanını keratan sülfat, kondroitin sulfat benzeri proteoglikanlar ve glikoproteinler oluşturur. 2/3 harici bölümü üst ve alt vertebra cismine "Sharpey lifleri" ile tutunurken, 1/3 iç bölümü son plak ile gevşek şekilde bağlanır. Diskin 1/3 arka bölümünde bulunan nukleus pulpozus viskoz bir sıvı/akışkan kıvamında olup ince kolajen liflerden ortaya gelmiştir. Son plaklar, hyalin kıkırdaktan meydana gelmiş olup, vertebra cisminin spongiası aracılığıyla desteklenen, düz subkondral kemik tabakası üzerinde bulunurlar. Segmentler şeklinde 33 farklı birimden ortaya gelir. 7 servikal omur, 12 torakal omur, 5 lomber omurdan meydana gelen davranış edebilen bir kolondur. 5 sakral omur bütünleşerek sakrumu ve pelvisin art duvarını oluşturur. Sakrumun distalinde 4 ya da 5 düzensiz kemikten meydana gelen, kuyruk kalıntısı, koksiks yer alır. Normal bir yetişkinde fiziksel eğrilikler; servikal alanda 30 -50 lordoz, torakal alanda 20 -50 kifoz, lomber alanda 40 -80 lordoz ve sakral alanda 40 -60 kifoz şeklindedir. Vertebral kolonun stabilitesi, vatandaşları erekte şekilde tutan ve gövdeyi pelvis üstünde dengeleyen intrensek ve ekstrensek yapılar aracılığıyla sağlanır. Omur iki ana bileşenden oluşur; şunlar önde omur gövdesi ve geride omur arkıdır. Omur gövdesi eni uzunluğundan fazla miktarda durumda olan arka kenarı keskin hatlı bir silindirdir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 16:40:45
Fonksiyonel Anatomi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fonksiyonel Anatomi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Fonksiyonel Anatomi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla ya da eksik ya da uzun ya da kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir....
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazılarıAnterior: Ön ve ...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (Regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (Triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşta...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024