Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hareket Sistemi Anatomi

Hareket Sistemi Anatomi

Hareket sistemi anatomi, hareket sistemi kasların ve iskeletin yani kemiklerin meydana getirdiği bir sistemdir. Canlılar, hareket sisteminin oluşturduğu olanakların yardımı ile bulunduğu bir ortamda yer değiştirebilir ve bütün ihtiyaçlarını giderebilir. Mekanik bir olayın varlığını ancak canlının bulunduğu ortama yer değiştirmesi ve istenilen hareketleri yapması ile mümkündür. Bunun yanında, hareket sisteminin önemli komponenti olan kasların aracığı ile yüzün görünüşünde yani mimiklerde bazı değişikler yapabildiği gibi, insanın konuşması ve nefes alması da fonksiyonun varlığını ortaya koymaktadır. Dikkat edilirse, bütün bu saydığımız faaliyetler hareket sisteminin önemli bir kısmını oluşturan kaslar tarafından gerçekleştirilir.

Hareket sistemi anatomisinde, insan vücudunun destek yapısını iskelet sistemi oluşturur. Bu sistemi fonksiyonel olarak düşünürsek, kendi içinde eklemler, kemikler ve bağlardan oluşmuştur. Bunların yanında ek olarak, değişik yapılarda olan ve çeşitli eklemlerde yer alan ve çeşitli görevler yüklenen kıkırdakları unutmamak gerekir. Kıkırdak oluşumları ile eklemler birbirlerine uyumlu hale getirilir. Böylece fonksiyonların içinde uyumlu bir bütünlük oluştururlar. Yukarıda belirttiğimiz iskelet sisteminin önemli kısımlarını oluşturan yapılar, hareket sistemi anatomisinde pasif eleman olarak kalırlar. Halbuki, belirli bir kuvvet ile hareket sistemi gerçekleşir. Bu işlemi, hareket sistemi içerisinde önemli bir komponent olarak yer alan kas yapıları tarafından sağlanmaktadır. Böylece kaslar hareket sisteminin aktif elamanını oluşturur. Kasların çalışmaları ile ortaya çıkan kuvvetlerin ilgili kemiklere iletilmesinde kiriş denilen bağlara önemli görevler yüklenmiştir. Bunların yanında, kaslar bazen oldukça kalın bazense oldukça ince yapılar halinde saran örtüler bulunmaktadır. Kaslar sahip olduğu bu kirişler aracılığı ile eklemlere kadar uzanmaktadır. Ortaya çıkan bu kuvvetlerde kemiklere yine bu kirişler üzerinden aktarılır. Aynı zamanda, karşılıklı eklem yapan kemikler, fonksiyonel olarak uyumlu bir organizasyon içine girerler.

Hareket sistemi anatomisinde, vücut ağırlığının yaklaşık bir değer olarak %50 ile %70 kadarını hareket sistemini oluşturan elemanlar meydana getirmektedir. Bu hareket sisteminde beslenmesi ile ilgili olan, linfa sistemine ve kan damarlarına önemli ölçüde görevler yüklenir. Sinir sistemi tarafından kasların innervasyonları yani uyarılmaları sağlanarak ortaya istenilen hareketler çıkmaktadır.

Hareket sistemi anatomisini meydana getiren sistemler


Hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da vücuda şekil veren, vücudun dik durmasını sağlayan, iç organları koruyan ve özgürce hareket etmesini sağlayan bir sistem vardır. Biz bu sisteme hareket ve destek sistemi adını veriyoruz. Aynı zamanda iskelet ve kaslarda oluştuğu için de kas ve iskelet sistemi de denilmektedir. Canlıların hareketlerini endokrin sistem ve sinir sistemi denetler ve düzenler. Hareketler kas, eklem ve kemiklerin birlikte çalışmaları ile gerçekleşmektedir.
  • İskelet Sistemi: İnsan vücudunun formu ve büyüklüğü temelde; belirli bir sistem ile bir araya gelmiş ve belirli bir esaslar ile iskelet sistemi oluşmuştur. Vücudun dış görünüşü, başka bir ifade ile vücudun modelajı, hareket sisteminde önemli olan yumuşak dokular ile sağlanmıştır. Kirişler, eklemler ve kemikler dikkate alınır. Bu elemanların bütününe, aynı fonksiyonları ortaya koymaları için önemli bir destek oluşturma görevlerini üzerlerine yüklemişlerdir.
  • Kas Sistemi: Kasların örtüleri ve kirişleri içi sıvı ile dolu olan bursa diye adlandırılan boşluklarda incelenir. Bazı ekollerde bunları çoğu kez kemikler ve kas hareket sistemi başlığı altında birlikte ele alınırlar. Buradan yola çıkacak olursak, hareket sisteminin aktif elamanlarını kaslar oluşturur. Pasif elemanlarını ise eklemler ve kemikler oluşturur. Bu sistemi vücut yapısı içinde, temel olarak ana rol üstlenmiştir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 10:48:41
Hareket Sistemi Anatomi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hareket Sistemi Anatomi Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Hareket Sistemi Anatomi"
Hareket sistemi, iskelet ve kasların meydana getirdiği bir sistemdir. Hareket sistemi anatomisinde vücudun destek yapısını ne oluşturur? Hareket sistemi anatomisinde vücut ağırlığının yüzde kaçını hareket sistemindeki elemanlar meydana getirir? Hareket sistemi anatomisini oluşturan sistemler nelerdir? Canlıların hareketlerini hangi sistemler denetler ve düzenler? Detaylı olarak bilgi verir misiniz?
Hakem . 02.10.2018 15:27:23
CEVAP YAZ
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla ya da eksik ya da uzun ya da kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir....
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazılarıAnterior: Ön ve ...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (Regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (Triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşta...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Kol Anatomisi
Kol Anatomisi
Kol anatomisi, bedenimizde çeşitli hareketlerin ve işlerin yapılmasında önemli bir rolü bulunan kol, iki bölüm halinde değerlendirilir. Omuz ekleminde...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024