Koroner Arter Anatomisi

Koroner Arter Anatomisi

Koroner Arter Anatomisi, arterin kelime anlamı atardamardır. Atardamarlar kalpten pompalanan kanı beyin, kas, kol, bacak, akciğer, karaciğer, mide, dalak gibi hayati organlara taşımakla görevlidir. Tüm dokular atardamarlar sayesinde beslenir. Koroner arter, aort ile miyokard içindeki kapiller ve yatak arasındaki damar yollarıdır. Sağ ve sol olmak üzere 2 büyük arter bulunmaktadır. Sağ koroner arter ve sol koroner arter karşılıklı aort kapak liflerinin arkasından çıkarlar. Orifisleri sık bir biçimde valsalva sinüslerinin üst 1/3'ündedir. Aortik kapağın, oblik yerleşmesinden dolayı sol koroner arterin orifisi daha yukarıda ve daha arka kısımdadır. Kalp anatomisini 3 ana başlık altında incelemek mümkündür.

Kroner arter anotomisi nasıldır?

Sol ana koroner arter (LMCA): Sol ana koroner arter, valsalvanın sol sinüsinden, anterior inferioruna ve pulmoner turunkus ile sol atrial appendiks arasında sola doğru uzanır. Uzunluğu 10-20 cm arasındadır.

Sol ön inen koroner arter(LAD), sol ana koroner arterden çıkar çıkmaz, pulmoner konusun hemen arka tarafında birinci septal dalını verir. Sol ön inen koroner arter kalp apeksini dolaştıktan sonra 1-2 cm ilerledikten sonra bifurkasyon şeklinde sona erer.

Diagonal arter, sol ön inen koroner arterin sol ventriküre verdiği yan dallardır. Diagonal arterler, süperiordan inferiora doğru olan kısımlardır. Sol ön inen koroner arter, pek çok septal perfortör dallarla septumun 2/3'ünü ve apikal kısmını besler. Diagonal arterler, sol ventrikülün anterolateral bölgesini beslemektedir. Diğer diagonal arterler çok ince olup ilk 3 diagonal arter cerrahi açıdan çok büyük önem arz eder.

Sirkumfleks koroner arter (Cx): Sol koroner arterden çıkıp, anrtiovenküler oluk devamınca sol atrial apendiks altına doğru ilerler. Seyri boyunca, sol ventriküle birtakım yan dallar verir. Sirkumfleks arter dalları, birinci ve ikinci marjinal gibi isimler almaktadır. Sol koroner arter dominantlığı olan kişilerde sirkumfleks dal aşağı doğru, son bir dal olan posterior desenden koroner arteri verir. İnsanların yaklaşık %10'luk kısmında sirkumfleks posterior interventriküler nodu beslemektedir. Bu tip dolaşıma sol dominant, predominant denir. İnsanların %5'inde ise, sınüs nod arteri sirkumfleks arterden çıkmaktadır.

Sağ koroner arter (RCA): Sağ koroner arter, valsalva sinüsünün sağ ön kısmından çıktıktan sonra atrioventriküler alan devamınca aşağı doğru epikardial yağ dokusu içerisinde bulunur. Sinoatrıal düğüme giden arter, sağ koroner arterin ilk 2 cm'lik kısmından çıkmaktadır. İnsanların %90'lık kısmında atrioventriküler sulkustan posterior interventriküler sulkusa doğru uzanıp, anjiyografik olarak sol anterior oblik pozisyonda "c" şeklinde görülmektedir. Atrial dalların çoğu, sağ koroner arterden çıkıp ve bunların sol koroner arter dolaşıma etkisi azdır. Sağ koroner arterin diğer dalları ise, akut marjinal dal ile anterior ventriküler daldır. Pek çok hastada sağ koroner arter, bifurkasyon yaparak posterıor desendan arter(PDA) ve sağ ventrüküler posterior dallarını verir. PDA, posterıor ınterventiküler sulkusta ilerleyerek apekse kadar uzanmaktadır. Bazı küçük dallar septumu delerek, septumun 1/3' lük arka kısmını besler. Atrioventriküler nod arteri insanların yaklaşık %90'ında sağ koroner arterden çıkar. Sol ventrikülün, diyafragmatik yüzü hangi arter tarafından kanlanıyor ise cerrahi olarak o koronere dominant koroner adı verilmektedir.

Son Güncelleme : 28.03.2021 18:55:08
Koroner Arter Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Koroner Arter Anatomisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Koroner Arter Anatomisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada eksik yada uzun yada kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.An...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazıları:Anterior: Ön ve...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşt...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022