Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Larinks Anatomisi

Larinks Anatomisi

Larinks anatomisi, Larinks (Gırtlak) iki farklı taslaktan gelişir. Trakeobronşiyal tomurcuktansa glottis, bukkofarengeal tomurcuktan supraglottis ve subglottis gelişim gösterir. Bu farklı gelişimin klinik önemi bulunmaktadır. Postnatal gelişme devam eder. Tiroit ve krikoid kıkırdak 20, aritenoid 30 yaşlarda kemikleşmeye başlar ve 65 yaş civarında bu kemikleşme biter.

Yetişkin ve çocuklarda larinks anatomisi


Yetişkin insanda larinksin üst sınırı tiroit kıkırdak üst kenarı ya da 3. Servikal vertebranın korpusunun alt kenarından geçen yatay bir plan ile alt sınırı krikoid kıkırdak alt kenarı ya da 6. Servikal vertebra korpusunun alt kenarından geçen yatay plan arasında, hyoid kemikle trakea arasında yerleşmiştir. Yeni doğmuş çocuktaysa üst sınırını Atlas'ın alt kenarı, alt sınırını ise 4. Servikal vertebranın korpusunun alt kenarı oluşturmaktadır. Birey yaşlandıkça yavaş yavaş aşağıya iner ve buluğ çağında yetişkindeki yerini alır. Vokal kordların düzeyine göre larinks üç kompartmana ayrılır:

Larinks kompartmanları

 • Subglottik bölge: Vokal kordların altında kalan ve 1. Trakea halkasına kadar olan kısımdır.
 • Glottik bölge: Vokal kordların bulunduğu kısımdır. Her iki vokal kord, arka ve ön komissür ile Rima Glottis'den oluşur. Vokal kord yapısında vokal ligament, m. Vocalis ve mukoza katları bulunur. Vokal kordun uzunluğu yeni doğanda 1,7 cm, kadınlarda 1,6-2 cm ve erkeklerde 2-2,4 cm. Kadardır.
 • Supraglottik bölge: Vokal kordların üstünde kalan kısımdır. Supraglottik bölgede epiglot, ariepiglottik plikalar, aritenoidler, bant ventriküller (Yalancı vokal kordlar) ve larengeal ventriküller bulunur.

Larinks kıkırdakları


Tek kıkırdaklar: Tiroit kıkırdak, Epiglot kıkırdak, Krikoid kıkırdak.

Çift kıkırdaklar: Aritenoid kıkırdaklar, Kuneiform kıkırdaklar, Kornikülat kıkırdaklar, Sesamoid kıkırdaklar.
 • Krikoid kıkırdak: Larinksin alt bölümünde tam halka şeklinde bir kıkırdaktır. Hyalen yapıdadır.
 • Tiroit kıkırdak: Larinksin ön ve üst parçasını oluşturur. En geniş kıkırdaktır. Larinksin yumuşak dokularını taşımaktadır, hava yolunun açık kalmasını sağlar.
 • Aritenoid kıkırdaklar: Üç yüzlü piramide benzer hyalen bir kıkırdaktır. Krikoid kıkırdakla beraber larinksin fonksiyonları açısından önemli yapılarıdır.
 • Epiglot kıkırdak: İnce, yumuşak bir yaprak şeklinde fibroelastik bir kıkırdaktır. Dil köküyle hyoid kemiğin arkasındadır. Larinksin üst ön duvarının bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Kuneiform kıkırdaklar: Wrisberg kıkırdağı da denir. Kornikulat kıkırdağın hemen önünde olup klinik açıdan önemli bir fonksiyonu bulunmaz.
 • Kornikulat kıkırdaklar: Santorini kıkırdağı da denir. Aritenoidin apeksine oturan bu kıkırdağın insanlarda fonksiyonu yoktur.
Larinks eklemleri
 • Krikoaritenoid eklem: Krikoid kıkırdakla aritenoid kıkırdaklar arasında bulunur. Dışa aşağıya veya içe yukarıya kayma hareketi yapar, plika vokalisleri birbirine yaklaştırır ya da uzaklaştırır.
 • Krikotiroid eklem: Krikoid kıkırdak posteromedial parçası ile tiroit kıkırdak inferior kornusu arasında yer alan küçük bir eklemdir. Rotasyon ve çok az öne arkaya kayma hareketleri yapar.
Larinks ligamentleri
 • Hyoepiglottik ligament: Epiglotun ön yüzüyle hyoidin arka üst parçası arasında yer alır.
 • Farengoepiglottik bağ: Epiglotun yan kenarlarından yanlara farenks fasyasına doğru uzanır ve farengoepiglottik plikayı yapar.
 • Krikotrakeal bağ: Krikoid ile 1. Trakea halkası arasındadır.
Larinks kasları

Ekstrensek larinks kasları
 • Larinksi alçaltanlar: Omohyoid kas, Sternohyoid kas, Sternotiroid kas.
 • Larinksi yükseltenler: Tirohyoid kas, Mylohyoid kas, Geniohyoid kas, Stilohyoid kas, digastrik kas.
İntrensek larinks kasları
 • Vokal kordları geren kaslar: Krikotiroid kas, İnternal tiroartenoid kas
 • Vokal kordlara abduksiyon yaptıran kas: Posterior krikoaritenoid kas
 • Larinks girişinin boyutlarını ayarlayan kaslar: Ariepiglottik kas, Tiroepiglottik kas
 • Vokal kordlara adduksiyon yaptıran kaslar: Lateral krikoaritenoid kas, İnteraritenoid kaslar
Son Güncelleme : 19.01.2024 09:30:45
Larinks Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Larinks Anatomisi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Larinks Anatomisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla ya da eksik ya da uzun ya da kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir....
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazılarıAnterior: Ön ve ...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (Regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (Triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşta...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Kol Anatomisi
Kol Anatomisi
Kol anatomisi, bedenimizde çeşitli hareketlerin ve işlerin yapılmasında önemli bir rolü bulunan kol, iki bölüm halinde değerlendirilir. Omuz ekleminde...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024