El Bileği Anatomisi

El Bileği Anatomisi

El bileği anatomisi, El, 2 tane ön kol kemiği (radius ve ulna), 8 tane bilek kemiği (karpallar), 5 tane tarak kemiği (metakarpallar) ve 14 tane parmak kemiği dahil 29 tane kemikten oluşur. Çok farklı hareket becerisine sahip farklı eklem çeşitlerini ve üç tane ana siniri içermektedir. El, dokunma duyusunun asal organıdır ve kavrama amaçlı özelleşmiştir. Elin radial yönü parmaklar ve başı parmak ile pinç (pinch/çimdik) kavramayı gerçekleştirirken ulnar yönü parmaklar ve avuç içi içinde kuvvetli kavramayı gerçekleştirir. Eldeki kemikler stabilite amaçlı merkezi ve sabit tek ünite ile çeviklik ve kuvvet amaçlı üç taşınabilir ünite şeklinde ayrılabilirler.

Sabit ünite 2 ve 3. metakarpallere sıkıca bağlanmış 8 karpal kemiği içeren. Sabit üniteden uzanım gösteren 3 mobilize ünite;
Başparmak-birinci karpometakarpal (KMK) eklem, kuvvetli tutma ve ince manipülasyon amaçlı ekstansiyon, fleksiyon, adduksiyon ve abduksiyona müsaade verir. İşaret parmağı müstakil ekstrinsik ekstansör ve fleksörleri ile kuvvetli intrisik adalelerin sayesinde hareketleri tek başına ya da başparmakla birlikte yapabilir. Ortada, yüzük ve minik parmaklar 4 ve beşinci metakarpallerin KMK eklemlerindeki hafif hareketlerinin de katkı sunduğu kuvvetli kavrama fonksiyonunda vazife alırlar. Bilek ve elin aksı, el bileği nötral pozisyondayken radiusun ve 3. metakarpın longitudinal aksı doğrultusundadır. Önkol pronasyonu ve supinasyonu ile el ve bilek pozisyonları değiştiği amaçlı el ve bilekteki yerleşimleri volar (palmar), dorsal, radial ve ulnar olarak söylemek anterior, posterior, lateral ve medial olarak tarif etmeye göre ek olarak uygundur. Elin 2 arkı vardır. Longitudinal ark el avuç içinin ortasında bilekten parmaklara gerçek uzanır. Transvers ark, el ayası ortası boyuncadır. Dinlenme pozisyonunda parmaklar normalde MKF ve IF eklemlerden hafif fleksiyondadır. Bu, parmakların istirahat fleksiyon kaskatı olarak ifade edilir. Kemikler, stabilite ve hareket amaçlı basit elemanlardır. Kemiklerin birbirleri ile buluştukları aktif hareket eden bölgeler eklemleri ortaya getirir. Kemiklerin birbirleri ile eklem yapan taraflarında kıkırdak örtüler vardır. Yukarıdan aşağıya inecek olursak omuz ile dirsek eklemleri içinde yalnızca tek kemik yer alır. Bu kemiğin ismi humerus'tur. Önkol ismi verilen dirsek ve el bileği içinde başparmak hattı üstünde bulunan radius, minik parmak hattı üstünde bulunan ulna kemikleri vardır. El bileğinde isimlerini ve yerleşim sıralarını bu branştan olmayan doktorların dahi saymakta zorlandıkları 8 tane minik kemik (skafoideum, lunatum, trikuetrum, pisiforme, trapezium, trapezoideum, kapitatum, hamatum) yer alır. El sırtı- avuç içi bölgemizde ayaktaki tarak kemiğine denk kemik grubu vardır. Bu kemiklere metakarp ismi verilir. Her parmak tabanına gerçek tek tane olmak üzere 5 tane metakarp kemiği vardır. En en şimdi da parmaklarımızı yaratan falanks kemikleri vardır. Başparmağın 2, başka parmakların üçer falanksı vardır. Yerleşimlerine göre proksimal falanks (parmak kökünde), ortada falanks ve distal falanks (parmak uç kemikleri) olarak adlandırılırlar.

El Bileği Eklemi
Radiokarpal eklem, bileğin proksimal kısmıdır. Distal radius ve eklem diski ile skafoid, lunat, trikuetrum içinde elipsoid tek eklemdir. Kapsülü radiokarpal (dorsal ve volar) ligamentlerle destilave edilir. Bileğin trianguler fibrokartilajı ya da artiküler diski radiusu ulnaya bağlar. Tabanı distal radiusun ulnar hududuna tutunmuştur. Apeksi ise ulnar stiloid çıkıntının kök kısmına tutunur. Distal radioulnar eklemin sinovyal kavitesi L şeklindedir ve triangular fibrokartilajın altında uzanır fakat çoğunlukla radiokarpal eklemden ayrıdır. Radiokarpal, midkarpal distal radioulnar ve KMK eklemleri normal vaziyette irtibatlı değildir.
Son Güncelleme : 19.04.2021 21:33:43
El Bileği Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

El Bileği Anatomisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "El Bileği Anatomisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada eksik yada uzun yada kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.An...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazıları:Anterior: Ön ve...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşt...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022