Anatomi Baş Kemikleri

Anatomi Baş Kemikleri

Anatomi baş kemikleri, tüm tıp öğrencilerinin çalışırken en çok zorladığı temel bilim konusudur. Baş kemikleri toplam 22 kemikten oluşur ve iki bölüme ayrılarak incelenir. Bunlar neurocranium ve viscerocraniumdur. Neurocranium toplam 8 kemikten oluşur. Bunlar; os frontale, os etmoıdale, os occıpıtale, os sphenoıdale iki tane os temporale ve iki tane os parıetaleden oluşur. Vıscerocranıum ise toplam 14 kemikten oluşur. Bunlar;

Mandibula, vomer, iki tane os lakrimale, iki tane os palatinum, 2 tane maxilla, iki tane os zygomatıcum, iki tane os nasale ve iki tane concha nasalis inferiordur.

Os frontale; foramen supraorbitale, glabella, fossa glandula lacrimalis ve sutura frontalis persistensten oluşur. Foromen supraorbitaleden supraorbital damar ve sinirler geçer. Glabella halk tarafından bilinen alın çatıdır. Fossa glandula lacrimalis ise lacrimal glandların yani göz yaşı bezlerinin yerleştiği çukurdur. Sutura frontalis persistens ise genellikle altı yaşında kaybolan bir sütürdur.

Os parietale; sulcus arterıa menıngea medıadan oluşur. Bu sulcustan yani oluktan medial meningeal arterin (atardamar) dalları geçer.

Os ethmoıdale; lamına perpendicularıs, lamına crıbrısa, crısta gallı ve labyrinthus ethmoidalisten oluşur. Lamina perpendicularıs septum nasinin büyük bir kısmını oluşturur. Lamina cribrosanın üzerindeki delikler yardımıyla olfaktör sinirin yani koku almamızı sağlayan sinirin uzantıları kafa içine girer. Crista galliye ise falx seebri tutunur. Labyrinthus ethmoidalis ise burun yapısına katılan parçadır.

Os occıpıtale; foromen magnum, canalis nervi hypoglossus, clivus ve canalis condylaristen oluşur. Foromen magnum, kafa iskeletindeki en büyük deliktir. Bu delikten medulla spinalis ile onu saran zarlar, arteria vertabralisin dalları, servikal 1-3 spinal sininrlerin meningeal dalları ve nervus accesorıusun spinal parçası geçer. Canalis nervi hypoglossustan ise 12. cranial sinir geçer. Os sphenoıdale, sella turcica, sulcus carotıcus, canalıs optıcus, foromen rotundum, foromen ovale ve foromen spınosumdan oluşur. Sella turcıca Türk eğeri demektir ve burada hipofiz bezi bulunur. Canalis optıcustan nervus optıcus ve arterıa ophthalmica geçer. Foromen rotundumdan nervus maxillarıs, foromen ovaleden ise nervus mandibularıs geçer.

Os temporale; fossa mandıbularıs, canalıs carotıcus, impressio trigeminalis, tegmen tymphani, meatus acustıcus internus, canalis nervi facialıs, foromen jugulare, foramen lacereum ve foromen stylomastoideumdan oluşur. Os lacrimale, en küçük kranium kemiğidir. Concha nasals inferıor, maxillar ve lakrimal kemikle beraber canalis nasolacrımalısi oluşturur. Os nasale, burnu oluşturan kemiktir ve kırık olgularının en çok gözüktüğü baş kemiğidir. Os zygomatıcum yanak çıkıntısını oluşturan elmacık kemiğidir. Mndibula, cranıumun tek hareketli kemiği olup viscerocranıumun da en büyük ve en kuvvetli kemiğidir. Vomer, septum nasinin alt arka parçasını oluşturur. Maxilla ise ağız boşluğu, burun boşluğu, orbita, fossa impratemporalis ve fossa pterygopalatınanın duvarına katılır. Ayrıca maxilla, os palatınum ile birlikte palatum durumu yani sert damağı oluşturur.

Son Güncelleme : 18.04.2021 07:54:49
Anatomi Baş Kemikleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Anatomi Baş Kemikleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Anatomi Baş Kemikleri"
Hemşireler için bu kadar detaya itilir mi
Adar . 10.10.2017
CEVAP YAZ
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada eksik yada uzun yada kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.An...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazıları:Anterior: Ön ve...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşt...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022