Dış Kulak Anatomisi

Dış Kulak Anatomisi

Dış Kulak Anatomisi, İki bölümden oluşur. Dışa doğru çıkıntı yapan kısmına kulak kepçesi denir. Kulak kepçesi sesin yönünün belirlenmesinde görev alır. Burayı orta kulağa bağlayan kanal ikinci kısmı yapar ve dış kulak yolu ismini alır. Dışarıdan içeri doğru uzanan bu kanal yaklaşık 2,5 cm kadardır ve "S" harfi biçiminde kıvrılmıştır. Kıkırdak kısım üzerinde tragi kılları vardır. Kanal içerisinde bezlerin salgısı ve bunların üzerine binen tozlar neticesi kulak kirleri oluşur. Kirler birleşip kuruduğu zaman kanalı tıkayabilir ve işitmeye engelleyebilir.

Dış kulak anatomisi nasıldır?

Başın iki yanında bulunan aurikula, düzensiz girinti ve çıkıntılardan meydana gelmiştir. İç ve dış olmak üzere iki yüzü vardır. İç yüz konkavdır. En derin yeri konka aurikula adını alan çukur bir bölgedir. Konka aurikula; derine doğru, dış kulak yoluyla (DKY) devam etmektedir.

Aurikulayı çepeçevre saran çıkıntıya heliks denmektedir. Heliksin önünde bulunan ikinci bir kabarıklık vardır ve antiheliks ismini alır. DKY’nun ön tarafında bulunan çıkıntı tragus bunun hemen altındaki ikinci bir çıkıntı antitragusdur. Aurikulanın altında lobül bölümü bulunmaktadır.

Aurikula; dışta deri içte elastik kıkırdaktan meydana gelmiştir. Cilt, lobül kısmı dışında kıkırdağa sıkı sıkıya yapışmıştır. Lobül bölümünde gevşek bağ dokusu bulunmaktadır. Aurikulada kıl ve yağ follikülleri rudimenter bir yapıdadır. Aurikula kas ve bağlar aracılığı ile kafatasına bağlanmıştır. Bu kaslar rudimenter yapıdadır.

Ön yüzün büyük bir kısmının duyarlılığını, V. kafa çifti sağlar, kavum konka bölümüne VII. kafa çiftinden dallar gelir. Arka yüzün innervasyonu C2 ve C3 aracılığıyla olur. A.temporalis ve a.oksipitalis’in dallarıyla beslenir. Venler arterleri izlemektedir. Postaurikuler, preaurikuler ve kulak altı lenf ganglionlarına dökülür.

Dış kulak yolu (DKY): Kavum konka kısmından, kulak zarına kadar olan kısımdır. Yaklaşık olarak 25-30 mm uzunluğundadır. Kemik ve kıkırdak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Kıkırdak parça dışta, kemik parçaysa içte bulunur. Erişkinlerdeki kemik bölüm daha uzundur. Çocuklardaysa timpan kemik gelişimini henüz tamamlamadığı için kıkırdak kısmı daha uzundur. Bu sebeple orta kulak enfeksiyonları kolaylıkla DKY arka duvarı ve mastoid kemiğe geçebilmektedir.

Kıkırdak kısımda cilt kalındır; özellikle arka ve üst tarafta zengin bir cilt altı yağ dokusu yer alır. Bu bölgede yağ, ter ve serümen bezleri ile kıl follikülleri bulunmaktadır. Kemik bölümdeyse cilt altı dokusu giderek azalır, kulak zarına doğru tamamen kaybolur. Cilt direk periosta yapışıktır.

DKY’nda iki adet kemik sütür yer almaktadır. Altta timpano-mastoid sütür ve timpano-skuamöz sütür vardır. Bu sütürler arasındaki deri parçasında zengin bir vasküler ağ bulunmaktadır. DKY’nu örten cilt dokusu, içte kulak zarı ile devam eder ve bunun dış yüzünü örter. DKY ön duvarı; mandibuler fossa ve parotis beziyle, alt duvar parotis beziyle komşudur. Arka duvarıysa mastoid kemik ile komşudur.Son Güncelleme : 28.03.2021 12:38:46
Dış Kulak Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Dış Kulak Anatomisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Dış Kulak Anatomisi"
Kulağın şekli ve yapısı benim çok garibime gidiyor. Çünkü çok şekilsiz bir yapı olduğunu düşünüyoum. Kulak anatomisi neden bu şekilde? Kıvrımlı bir yapı olduğu için sesler daha mı iyi ggeliyor?
Mebde . 26.10.2018 12:17:48
CEVAP YAZ
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada eksik yada uzun yada kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.An...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazıları:Anterior: Ön ve...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşt...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022