Omuz Eklemi Anatomisi

Omuz Eklemi Anatomisi

Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir. Omuz kompleks bir yapıdır. Bu yapı, içerisinde üç kemik, dört eklem, 26 kas ve özel yapıları barındırır.

Omuz eklemi anatomisi nasıldır?

Kemikler

Klavikula (köprücük kemiği): Ana rahminde ilk oluşmaya başlayan kemiktir. Ancak oluşumu en geç biten kemiktir. İskelet sisteminin en kolay kırılan kemiğidir. Bedenin ön kısmında, dışta kürek kemiği ile içte göğüs kemiği ile eklem oluşturur. Çok sayıda kas sarmalar.

Skapula (kürek kemiği): Üçgen şeklinde yassı bir kemiktir. Bedenin arka kısmındadır. Çok sayıda kas yapışmıştır. Kol kemiğiyle güçlü bir top-yuva eklem yapmaktadır.

Humerus (kol kemiği): Uzun bir kemiktir. Üstte kürek kemiği ile alttaysa ulna ile direkt eklem yapar. Çok sayıda kas yapışmıştır.

Eklemler

Akromioklavikular eklem: Köprücük kemiği ile kürek kemiği üst dış kısmı arasındadır. Kıkırdak disk ile tamamlanır. Az da olsa hareket yapabilmektedir. Eklem bütünlüğü ligament ve bir eklem kapsülüyle desteklenir.

Sternoklavikular eklem: Köprücük kemiği ile göğüs kemiği arasındadır. Omuzla göğüs arasındaki bütünlüğe katkıda bulunur. Kemik uçları ise kıkırdak kaplıdır.

Skapulotorasik eklem: Kürek kemiği ile arka kaburga kemikleri arasındadır. Kürek kemiği kaburgalarla arka bölümde eklem yapar. Eklem kayarak hareket eder. Kayma hareketi ile kol hareketlerinde etkilidir.

Glenohumeral eklem: Kürek kemiği ile kol kemiği arasındadır. Kol kemiğinin geniş üst başıyla kürek kemiğinin dar yuva kısmı arasındaki eklemdir. Top-yuva biçiminde bir eklemdir. Kolun geniş başına uygun olmayan omuz yuvası, labrum denilen esnek bir kıkırdakla desteklenir. Labrumun esnek yapısı, omuzun en hareketli eklem olmasının en önemli etkenidir.

Kaslar: Omzun hareketini gerçekleştiren yapılardır.

Omuz ligamentleri
  • Lig. conoideum: Skapulanın korokoid çıkıntısnın mediali ile claviculanın lateral kısmı arasındadır.
  • Lig. trapezoideum Skapulanın korokoid çıkıntısı ile claviculanın lateral kısmı arasındadır.
  • Lig. glenohumerale inferius
  • Lig. glenohumerale superius
Omuz Kasları

M. deltoideus: Omzun karakteristik kabartısını meydana getiren kastır. Koldaki esas abduktor kasdır. Kolu esas kaldıran kastır. Adduksiyon hariç kolun bütün hareketlerini yaptıran tek kastır. Adduksiyon kalkık duran kolu aşağı indirme görevini yapar. Yürüyüş esnasında kolların öne ve arkaya doğru sallanmasına yarar. N. axillaris tarafından uyarılır. Skapulanın akromion çıkıntısına tutunmaktadır.
M. supraspinatus: Koldaki abduksiyon hareketini başlatan kastır. Çalışmadığı zaman kolumuzu diğer kolumuzun yardımıyla ancak kaldırırız. 15 derecelik kaldırmadan sonra deltoid kası devreye girer. Kolun rotasyon hareketinde işlevi yoktur.
M. teres major: Kola extansiyon, iç rotasyon ve adduksiyon yaptıran kastır. Extansiyon kolun arkaya doğru olan hareketidir.
M.teres minör: Kola dış rotasyon yaptırır.
M. infraspinatus: Kola dış rotasyon yaptırır.
M. subscapularis: Kola iç rotasyon yaptıran esas kastır. Adduksiyon da yaptırır.

Eklem kapsülünün çevresindeki bağlar kemik stabilitesini sağlar. Stabiliteyi sağlayan en önemli tendon biceps kasının uzun başının tendonudur. Kürek kemiğinden başlayan dört kas, tendonlarında birleşerek rotator manşeti oluşturur. Rotator manşet üzerinde bir eklem sıvısı kesesi (bursa) bulunur. Omuz bölgesinde sekiz tane bursa kesesi vardır. Bu bursaların ürettiği kayganlaştırıcı sıvı eklemin kaygan, yumuşak ve güvenli olmasına katkı sağlar.


Son Güncelleme : 30.03.2021 19:35:08
Omuz Eklemi Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Omuz Eklemi Anatomisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Omuz Eklemi Anatomisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada eksik yada uzun yada kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.An...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazıları:Anterior: Ön ve...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşt...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Genel itibarı ile 3 bölümde incelenen bu kas grupları ön bölge, lateral bölge, arka bölge şeklinde sır...

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Kol Anatomisi
Kol Anatomisi
Kol anatomisi, bedenimizde çeşitli hareketlerin ve işlerin yapılmasında önemli bir rolü bulunan kol, iki bölüm halinde değerlendirilir. Omuz ekleminde...
Ayak Kemikleri Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi; Dışarıdan basit gibi görünmekle birlikte tüm vücudun ağırlığını taşıyan ayak kemikleri insan iskeleti içinde önemli bir yer ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022