Anatomi İskelet Sistemi

Anatomi İskelet Sistemi

Anatomi iskelet sistemi, canlılar kemiklerden oluşmuştur eklem ve bağlarla birbirlerine tutturulmuş, çevreyi kaslarla sarılı dayanak veren yapıya denir. İskelet ya da iskelet sistemi, biyolojide işlek organizmaya fizyolojik dayanak veren, iç uzuvlara savunma imkanı sunan, genellikle minerallerden meydana gelen bir yapıdır. İskelet organizmanın kendine has şeklinin oluşmasını olanağı sağlar. İskelet sisteminde yassı, uzun ve az kemikler olmak üzere üç türde kemik türü vardır.

İnsan vücudunun çatısını (dayanak yapısını) iskelet sistemi oluşturur. Bu sistem fonksiyonel olarak da düşünüldüğü zaman, bizzat içerisinde, kemikler, eklemler ve bağlardan oluşmuştur. Bunların yanı sıra, farklı yapılarda ve farklı eklemlerde bulunan ve farklı görevler yüklenmiş meydana gelen kıkırdakları da unutmamalıdır. Çoğu vakit, eklemi meydana getiren kemiklerin, artiküle eden yüzleri, ince kıkırdak bir tabaka ile örtüldüğü benzeri, bilhassa birbirlerine uyum sağlamayan eklemlerin yüzeyleri aralarında kıkırdak yapıdan oluşmuştur elastik elemanlar bulunur. Özel yapıdaki bu kıkırdak oluşumlar ile eklem yüzeyleri birbirlerine uyumlu bir duruma getirilir. Böylelikle fonksiyon içinde uyumlu bir bütünlük oluştururlar. İskelet sisteminin mühim kısımlarını meydana getiren yapılar, davranış sisteminin pasif elemanlarıdır. Halbuki, hareketin olabilmesi amaçlı belli bir kuvvete gereksinim vardır. Bu işlem, davranış sistemi içerisinde mühim bir komponent olarak da bulunan adale aracılığıyla sağlanır. Böylelikle adaleler, davranış sisteminin etkin elemanlarını oluştururlar. Adalelerin çalışması ile meydana çıkan kuvvetlerin ilgili kemiklere aktarılmasında kirişler (bağlar) mühim görevler yüklenmişlerdir. Bunlarla beraber, adaleleri zaman zaman epeyce ince bazende kalın yapılar şeklinde (fonksiyonel olarak) saran örtülerde vardır (fasciae). Adaleler, sahip oldukları kirişler tarafından eklemlere denli uzanırlar ve meydana çıkan kuvvetler de yeniden bu kirişler üzerinden ilgili kemiklere aktarılır. Aynı zamanda, karşılıklı olarak eklem yerine getiren kemikler de, fonksiyonel olarak da uyumlu bir organizasyon içine girmiş bulunurlar. Beden ağırlığının hemen hemen yüzde 50-70 kadarını davranış sistemini meydana getiren elemanlar oluşturur. Bu sistemin beslenmesi konusunda meydana gelen, kan damarları ve linfa sistemi de mühim görevler yüklenirler. Adalelerin innervasyonları sinirsel sistem aracılığıyla sağlanır ve istenen hareketler böylelikle meydana çıkar. Bir spor eğitmeni açısından anatomi terimleri çok fazla mühimdir. Her ne denli bu terimleri öğrencilerim ile direk konuşamasa da iş esnasında hangi hareketin, hangi kasa tesir ettiğini bilmek bakımından nihai derece kullanışlıdır ve dünyanın neresine giderseniz gidin Latince anlatılan bu terimler aynı adları ile kullanılmaktadır.

İskeletin görevleri
  • Vücudun yüksek durmasını olanağı sağlar.
  • İç organları harici etkilerden korur
  • Kan hücreleri üretir.
  • Kalsiyum ve fosfor benzeri mineralleri depolar
  • İç uzuvlara ve kaslara tutunma yüzeyi olanağı sağlar.
  • Vücuda tipik şeklini verir.
  • Kasların sayesinde vücudun davranış etmesini olanağı sağlar.
İnsan vücudunun büyüklüğü ve formu, belli asallar arasında oluşmuştur ve belli bir sistem ile bir araya gelmiş kemikler ve bu kemikleri eklem bölgelerinde birbirlerine bağlayan kıkırdak yapılardan ortaya çıkar. Vücudun harici görünüşü, başka bir söylemle, vücudun modeli, yine davranış sisteminin mühim bir komponenti meydana gelen adaleler ve bununla beraber narin doku ile sağlanır. Davranış sisteminin pasif elemanlarını meydana getiren kemikler; şekil, vaziyet ve fonksiyonel mimari olarak da farklı özellikler gösterirler. Söz gelişi, kemik sistemi, koruma amaçlı bir mimari olarak da düşünülebilir. Böylelikle, beyin ve omuriliğin birer koruma amaçlı kemik mimari arasında bulundukları görülür. Aynı olarak göğüs kısmında bulunan kalp ve akciğerler de, kaburgaların ve destekçi başka kemiklerin meydana getirdiği bir kafes arasında yer alırlar.
Son Güncelleme : 23.04.2021 16:11:49
Anatomi İskelet Sistemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Anatomi İskelet Sistemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Anatomi İskelet Sistemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada eksik yada uzun yada kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.An...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazıları:Anterior: Ön ve...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşt...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Kol Anatomisi
Kol Anatomisi
Kol anatomisi, bedenimizde çeşitli hareketlerin ve işlerin yapılmasında önemli bir rolü bulunan kol, iki bölüm halinde değerlendirilir. Omuz ekleminde...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022