Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi, 6 ana bölümden oluşur. Gastrointestinal sistem diye adlandırılan sindirim sistemi, tüketilen gıdaların parçalanması, öğütülmesi, sindirim emilimi, kat haldeki atıkların vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Sindirim sistemi, 5 metre boyunda bir kas kütlesidir. Ağızdan başlayıp anüse kadar devam eder. Sindirim sistemi bölümleri yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüstür. Tüketilen gıdalar yutulur ve yemek borusu tarafından mideye gelir. Ardından midede ufak parçalara ayrılır ve mide sıvılarıyla karışır ve pankreas ve karaciğerden gelen sıvılarla birlikte ince bağırsağa ve sonra kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsağa geçen katı atıklar buradan da rektum ve anüs aracılığı ile vücuttan atılır.

Sindirim Sistemi Anatomisi

Yemek Borusu: Yemek borusu bir tüp geçit şeklindedir ve 25 cm uzunluğunda bir kas kütlesinden meydana gelir. Yemek borusunun bitiminde bir kapak vardır ve bu kapağın görevi tüketilen sıvı ve katı gıdaların mideye inişini sağlamaktadır. Yutulan lokmalar, yemek borusunun itici hareketleriyle mideye doğru itilir. Yemek borusunun bu itici hareketleri genelde hissedilmez ve istemsiz kas aksiyonlarıdır.
Yemek borusunun 2 ucundaki sfinkter normalde kapalıdır ve üst kısımda bulunan yutma esnasında açılır ve yutulan lokma yemek borusuna geçer. Alt kısımda bulunan sfinkter yemek borusundan mideye geçişte açılır ve midenin üstündedir.

Mide: Mide, tüketilen besinlerin geçici olarak toplandığı organdır. Midede 1.5 litre sıvı tutulabilir ve bu miktar 4 litreye kadar çıkabilir.
Mide, korpus gövde, fundus ve antum olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. Mide için kaplayan mukoza adlı örtüden, sıvı salgılanır ve bu sıvı sindirim için gereklidir. Midede yer alan bezler ve hücreler birçok yararlı salgı üretir. Böylece içine giren tüm besinler kolayca fiziksel ve kimyasal olarak parçalanır ve bölünür.

İnce Bağırsaklar: Sindirim sistemi bölümleri içinde en uzun olan ince bağırsak yaklaşık 6 metredir. Genişliği 2.5 cm olduğu için ince bağırsak denmiştir. İnce bağırsakların içi emilim-absorbsiyonu görevinden sorumludur. İnce bağırsağın içindeki kıvrımlar neticesinde emilim tabanı geniştir. Sindirimin iyi olabilmesi için bu kadar geniş bir alanı vardır. İnce bağırsakta oldukça çok miktarda katı ve sıvı gıdalar emilmektedir.

Kalın Bağırsak: Sindirim sisteminde bulunan son organ olan kalın bağırsak, sindirilmiş besinlerin kalıntıları ve sindirilemeyen maddelerden meydana gelen katı atıkların kurutulması görevini yapar. Yaklaşık uzunluğu 1.5 metredir. İnce bağırsakla birleştiği noktadan anüse kadar 6 alt kısma bölünmüştür. Sindirim kanalının son bölümü olan kolon tabakası kaslardan meydana gelen bir tabakadır ve atıkların itilme hareketini yapar. Bu itme hareketleri ince bağırsağa göre çok yavaştır. Kolonda meydana gelen hareketlenmeler yiyeceklerle ve yapılan hareketlerle çoğalır, uyku sırasında azalır. Kolonda oluşan mukus iç zemini kaygan bir hale getirir ve atık maddeler rektum ve anüse kolya bir şekilde geçer.

Rektum: Kalın bağırsakta ilerleyen atıklar bağırsağın son kısmı olan dışkının depolandığı rektuma gelir.

Anüs: Kalın bağırsağın dışa açıldığı ağza anüs denir. Bu bölgede dışkı kontrolünü sağlayan kaslar vardır.


Son Güncelleme : 06.04.2021 14:00:12
Sindirim Sistemi Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sindirim Sistemi Anatomisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sindirim Sistemi Anatomisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada eksik yada uzun yada kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.An...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazıları:Anterior: Ön ve...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşt...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022