Karaciğer Anatomisi

Karaciğer Anatomisi

Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü olan organımızdır. Bu periton, karaciğerin yalnızca arka ve alt kısmında inferiyor vena kava ve hepatik venlere yakın bir kısmını örtmez. Karaciğer insan vücudunda yer alan en büyük salgı bezidir. Karın boşluğu içerisinde yerleşmiş olan bu organın, karın ön duvarındaki izdüşümünü incelediği zaman, bazı çevreleri kapladığını görülür.

Sağ hipokondriak çevrenin tümü, epigastrium çevresinin büyük kısmı ve sol hipokondriak, çevrenin bir kısmı. Normal ağırlığı yetişkin olan erkeklerde 1400 ve 1600, yetişkin olan bayanda ise 1200 ve 1400 gramdır. Canlı olan bir karaciğerde yaklaşık olarak 850 gram kan eklenmektedir. Karaciğeri yerinde tutan yapılar, ligamentum falciforme hepatis, ligamantum teres hepatis, gastro-hepatik ligament, hepaduodenal ligament, koroner ligamentler, triangular ligamentler, karın içi basınç.

Karaciğer karın içerisinde anatomik yerleşiminden sebep, künt travmalarda ön kot yayları, arka da vertebralar arasında sıkışarak yada karın içerisinde anatomik bağlarıyla sabit olduğu çevrelerden ayrılması biçiminde yaralanma meydana gelmektedir. Karaciğer, içerisinde middle hepatik venin seyrettiği ana hepatik fissür ile 2 sektöre ayrılır. Temel olarak 3 adet ana hepatik ven ve karaciğeri 4 adet segmente ayırır. Sağ ile sol karaciğer arasında yer alan anatomik bölünme çizgisi, safra kesesinin mediyal kenarından inferiyor vena kavanın posteriyorunun soluna doğru olan bir plan boyuncadır.

Karaciğer, portal triyadın dalları vasıtasıyla beslenen ve hepatik venler tarafından drene edilen karaciğer segmentlerin den meydana getirilen sektörlere ayrılır. Karaciğerin internal yapısı, hepatik venleri bulunduran hatların ayırdığı seri segmentlerin birleşmesi ile meydana gelir. Karaciğer, içerisinde middle hepatik venin seyrettiği ana hepatik fissür ile 2 kısım sektöre ayrılır. Sağ ve sol karaciğer portal fissüre göre ifade edilir, terim olarak arteriyel, portal vaskülarizasyon ile biliyer drenajdan bağımsız bir şekilde işlevlerini yerine getirir.

Ligamentum teresin solunda kalan karaciğer kısmını sol lob, ligamentum teresin sağında kalan kısmını sağ lob meydana getirir. Portal venöz ve hepatik arteriyel dallar, segmental organizasyona uyar ve segmentlerin içerisinde dağılır. Sektörler arası drenajı sağlayan hepatik venler, posteriyorda vena kavaya doğru birbirine yaklaşır ve karaciğer içerisine ana fissürü belirler. Umblikal ven, middle hepatik ven bağlanmasının ardından segment IVb’nin drenajını sağlar ve bu, segmenter rezeksiyonun başarısı için oldukça önemlidir.

Kaudat lob, posteriyora uzanan karaciğerin dorsal bölümüdür ve retrohepatik olarak vena kava inferiyoru sarar. Bu lobun, major vasküler yapıların arasında olması önemini yükseltir. Kaudat lobun kaudal kenarı, papiller meydana gelmesine sahiptir ve lobun kalan bölümüne yakın komşuluk vasıtasıyla yakınlaşır. %27 hastada olan bu meydana gelme büyüktür ve komputerize tomografide lenf nodu şeklinde değerlendirilebilir. Karaciğer 50.000 ve 100.000 arasında farklılık gösteren anatomik üniteden meydana gelir.

Her lobül merkezindeki venin etrafında silindirik olarak sıralanmış hepatositlerden meydana gelir. Lobulun bölgesinde 4 ve 5 portal yol yer almaktadır. Portal yollarda hepatik arteriyoller, portal venüller, safra kanalcıkları, lenfatikler ve sinirler bulunmaktadır. Asinus ismi verilen fonksiyonel karaciğer üniteleri ortadaki portal yol ve periferindeki sentri lobuler venleri ile tanımlanır. Portal yola yakın bulunan hücreler iyi oksijenlenir. Sentri lobuler vene yakın bulunan ise en az oksijen alan ve zararlı etkenlere en duyarlı olan çevredir. Karaciğer arteriyollerinden portal venüllerden gelen kan, hücre tabakalarının aralarına yerleşmiş olan kapiller fonksiyonu olan sinüzoidal kanallardan geçer. Sinüzoidler iki tip hücreden meydana gelir endotelyal hücreler ve kupfer. Disse aralığı sinuzoidal kapillerler ile hepatositler arasındadır.

Son Güncelleme : 27.04.2021 23:51:47
Karaciğer Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Karaciğer Anatomisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Karaciğer Anatomisi"
Hayırlı geceler.lop ve kaudat.kotu birseymi açama sevgilim de var .sıkıntıdan daha çok hasta oldu psikolojisi bozuldu .açıklama yaparmisiniz
Senay G . 23.09.2018 00:41:47
CEVAP YAZ
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada eksik yada uzun yada kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.An...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazıları:Anterior: Ön ve...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşt...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Kol Anatomisi
Kol Anatomisi
Kol anatomisi, bedenimizde çeşitli hareketlerin ve işlerin yapılmasında önemli bir rolü bulunan kol, iki bölüm halinde değerlendirilir. Omuz ekleminde...
Ayak Kemikleri Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi; Dışarıdan basit gibi görünmekle birlikte tüm vücudun ağırlığını taşıyan ayak kemikleri insan iskeleti içinde önemli bir yer ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022