Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ayak Bileği Anatomisi

Ayak Bileği Anatomisi

Ayak bileği anatomisi, ayak bilekleri iki ayak üzerinde yürüyüşe uygun yapıdadır. Her iki taraf yürüyüş için tüm vücut ağırlığımızı bağımsız olarak desteklemektedirler. Çok sayıda kemik, ligament, kas ve tendonlar çeşitli aktivitelerde uyum içinde çalışır. Ayak bileği anatomisini inceleyecek olursak ayak, arka ayak, orta ayak ve ön ayak olmak üzere üç üniteye bölünebilir. Ayak bileği anatomisi, oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Ayak yapısı ayak bileği, ayak tarağı ve parmaklar olmak üzere üç bölümden oluşur. Özellikle ayak bileği üst üste binmiş iki eklemden oluşmaktadır. Ayak bileği eklemi tibianın dıştan ve üstten oluşturduğu, fibulanın dıştan oluşturduğu yatakla ve talusun yuvarlak olan tavanı arasında kalan bir eklemdir. Yani üst tarafta bacağın kemikleri ile alt tarafta ayak bileği kemiklerinin en üst kısmında bulunan eklemidir. Bu eklem ayak bileğinin aşağıya ve yukarıya hareket etmesine kolaylık sağlamaktadır. Ayak bileği anatomisi, eklemlerin alt kısmında bulunan kemiklerin ikincisi kalkaneus yani topuk kemiği ve talus kemiği arasında yer alan subtalar eklemdir. Ayak bileği ekleminin kısıtlı bir hareketi bulunmaktadır. Ayağı sadece yan taraflara hareket ettirmeye yarar. Ayaktaki tüm kemik yüzeyleri eklem kıkırdağı ile kaplanmıştır. Ayak bileğini sabit tutan ve burkulma gibi sorunlarda ayağı koruyan bağlarda bulunmaktadır. Dış kısımdaki bağlar ayağın içe doğru hareket etmesini engeller. Aynı şekilde iç bağlarda ayağın dışa doğru hareket etmesini engeller. Ayak bileği anatomisi, insan anatomisinde ayak bileği eklemi, ayak ile bacağın birleştiği kısımda oluşmuştur. Ayak bileği veya talocrural eklem menteşe tipi bir eklemdir. Tibia ve talus arasındaki eklem, fibula ve talus arasındaki eklemden daha fazla ağırlık taşıyabilir. Ayak bileği eklemi, ayak parmaklarını yukarı kaldırıp sadece ökçenin üzerinde duruş veya ayak parmaklarını aşağı doğru hareket ettirip sadece parmaklar üzerinde duruş gibi hareketlerinden sorumludur. Ayaktaki eklemlerin maksimum hareketlerini yapmasını sağlar. Kendi ekseni etrafında dönemezler.

Ayak bileği eklemi; Gerçek ayak bileği eklemi; tibia ve fibulanın distal uçları ve talusun trokleası arasında bulunan eğer şeklinde menteşe tipli bir eklemdir. Vücut ağırlığının çoğu tibiadan talusa aktarılmaktadır. Anterio kompartmanda, tibialis anterior ekstansör hallusis longus, ekstansör digitorum longus ve peroneal tertius kasları tendonları superior ve inferior ekstansör retinakuli tarafından aşağı bağlanmaktadır. Ayak bileği hareketi dorsifleksiyon ve plantar fleksiyonu içerir. Hareketin ekseni yaklaşık malleol hizasından geçmektedir. Gastroknemius ve soleus kasları ayak bileğinin en önemli plantar fleksörleridir. Tibialis anterior ve ekstansör digitorum longus kasları önemli bir dorsifleksörlerdir.

Subtalar eklem; Subtalar eklem talus ve kalkaneus arasında yer almaktadır ve üç tane yüzü vardır: ön, orta ve arka. Sıkı kapsülü çok az sinovyal genişlemeye izin vermektedir. Yaklaşık 30 derece ayak tabanı içe döner ve 10-20 derece ayak tabanı dışa dönebilir.

Midtarsal eklem; Midtarsal eklem, talonaviküler ve kalkaneokuboid eklemlerin birleşiminden oluşur. Kuboid ve naviküler genelde fibröz dokuyla bağlanmaktadır. Midtarsal eklem subtalar eklemde inversiyon ve eversiyon hareketlerine katkıda bulunurlar. Ayrıca ayak 20 derece orta hatta doğru döner ve 10 derece orta hattan uzağa döner.

Metatarsofalangeal eklemler; Metatarsofalangeal (MFT) eklemler parmakların perdelerinden yaklaşık olarak 2 cm proksimalde uzanan elipsoid sinovyal eklemlerdir. Kapsülleri her iki taraftan kollateral ligamentlerle ve plantar yüzde plantar ligamentle güçlendirilmiştir.

Son Güncelleme : 23.01.2024 04:30:27
Ayak Bileği Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ayak Bileği Anatomisi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Ayak Bileği Anatomisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla ya da eksik ya da uzun ya da kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir....
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazılarıAnterior: Ön ve ...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (Regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (Triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşta...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024