Sırt Kasları Anatomi

Sırt Kasları Anatomi

Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzeysel fasya ile devamlıdır. Bölgenin derin fasyası iyi fibröz dokudur. Bu fasya lig. nuchae, bütün torakal vertebraların proc. spinosuslarına ve lig. supraspinaleye tutunur. Lateralde ise scapulanın acromion ve spina scapula bölümlerine tutunur. Buradan bu yana fascia deltoidea ve fascia axillaris ile sürdürür.
Sırt kasları; yüzeysel ve derin sırt adaleleri biçimde 2 gruba ayrılır.
Derin adaleler: Omurları birbirlerine birleştiren kaslardır. Omurganın sağ tarafındaki ve sol tarafındaki enlemesine uzanmakta olan çıkıntılar ile kaburgalar arasında bulunan boşlukları doldurur. Derin sırt adaleleri, uzunca lifler şeklinde kuyruk sokumu ile başı arasındaki bütün omurga süresince sıralanır. Gövdenin yüksek durması ve balansta kalmasını olanağı sağlar. Omura bitişik adaleler çok fazla kısadır ve sadece omurlar aralarında bulunur. Derin sırt adaleleri, 2 taraflı kasıldığı zaman omurgayı ve gövdeyi geriye gerçek çeker. Yüzeysel kaslar: m. trapezius, sırttaki en yüzeysel kastır. Scapulayı (kürek kemiği) ile omzu yukarıya ve içe çeker. Bununla beraber scapulayı aşağıya gerçek çeker ve ortada üstelik yaklaştırır. Kolun başı üzerlerine kaldırılmasında başka kaslara destekçidir.
M. latissimus dorsi: Bel ve üst sırt kasıdır ve bütün beli kaplar. Kolun kuvvetli abdüktorüdür ( ortada çizgiden uzaklaştırma), öne ve yukarıya kalkmış meydana gelen kolu aşağıya ve arkaya çeker. Kol yukarıda sabit olarak ise gövdeyi yukarıya çeker. m. rhomboideus major ve m. rhomboideus minör adaleleri scapulanın(kürek kemiğinin) iç kenarını içe gerçek çeker. m. levator scapula boynun arka harici kısmındadır ve scapulayı içe ve yukarıya çeker.

Musculus trapeziuss
Üçgen biçimde bir kastır. En yüzeysel sırt kasıdır. Protuberentia occipitalis externa, lig. nuchae, bütün torakal vertebraların proc. spinos usları ve lig. supraspinaleden başlar. Üst kısmının lifleri clavicula'nın lateral 1/3'üne; orta parçasının lifleri, acromiona; alt parçasının lifleri ise spina scapula'nın medial ucundaki üçgen biçimde meydana gelen trigonun spinae scapulae'ya tutunur. Üstüne lifleri Musculus levator scapulae ile beraber scapulanın yukarıya kaldırılmasını olanağı sağlar ve omuzun çökmesini önler.
Musculus latissimus dorsi
Vücudun en yayvan kasıdır (Latıssımus; en yayvan). T6-T12 vertebraların proc. spinosusları, Fascia thoracolumbalis, lig. supraspinale ve nihai 4 kaburgadan başlar. Çoğunlukla scapulae'nın angulus inferiorundan başlayan minik bir demetide bulunur. Humerus'un sulcus intertubercularisinin tabanına insersiyo yapar. Pelvise tutunan bir üst ekstremite kasıdır. Kola ekstansiyon, adduksiyon ve iç rotasyon hareketlerini yaptırı.
Musculus levator scapulae
Musculus trapeziusun alt bölümünde bulunur. C1-C4 vertebraların proc. spinosuslarndan başlar. scapula'nın margo medialisinin üst bölümünde sonlarnır. Omuz üstünde yük taşırken omzun çökmesini önlemekte Musculus trapezius'a yardım eder. Omuz sabit iken boyuna lateral fleksiyon yaptırır. Nervus accessorius boyun üçgeninde bu kasın üstünden geçer. Nervus dorsalis scapulae aracılığıyla uyarılır.
Musculus rhomboideus minör-Musculus rhoumboides major
Musculus rhomboideus minör C7-T1 vertebraların proc. spinosuslarından başlar. Scapulae'nın Margo medialisinin Spina scpulae hizsının üst bölümüne insersiyo yapar. Bazı durumlarda bu kasın üst hizasından oksipital kemiğe silindirik bir kas gurubu uzanmaktadır. Musculus rhomboideus major T2-T5 vertebraların proc. spinosuslarıdan başlayıp ve scapulae'nın margo medialisinin spina scapulae hizasının alt bölümünde olan bölümüne insersiyo yapar. Bu adaleler scapulae'nın medial kenarını içe ve yukarıya çekerler. Böylelikle Musculus levator scapulae ile beraber cavitas glenoidalis'i aşağıya baktırılar. Rhomboid adaleler kaldırılmış üst ekstremiteyi kuvvetle aşağıya indirirken kullanılırlar.
Son Güncelleme : 08.04.2021 11:50:20
Sırt Kasları Anatomi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sırt Kasları Anatomi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sırt Kasları Anatomi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada eksik yada uzun yada kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.An...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazıları:Anterior: Ön ve...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşt...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Genel itibarı ile 3 bölümde incelenen bu kas grupları ön bölge, lateral bölge, arka bölge şeklinde sır...

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Kol Anatomisi
Kol Anatomisi
Kol anatomisi, bedenimizde çeşitli hareketlerin ve işlerin yapılmasında önemli bir rolü bulunan kol, iki bölüm halinde değerlendirilir. Omuz ekleminde...
Ayak Kemikleri Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi; Dışarıdan basit gibi görünmekle birlikte tüm vücudun ağırlığını taşıyan ayak kemikleri insan iskeleti içinde önemli bir yer ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022